fbpx

09/12/22 – ACTUALITEITSCONFERENTIES | Hervorming van het verbintenissenrecht : Sancties: een nieuwe dynamiek?

Op 9 december zal ons kantoor Philippe and Partners, samen met andere sprekers, het thema van de sancties behandelen op de Abilways conferentie. Wij nodigen u uit om deze opleiding, die zal worden gegeven door Dirk Clarysse en Ihsan Karatas, bij te wonen.

  • Welke eenzijdige sancties zijn mogelijk en hoe zijn ze in werking te stellen? Bijzondere aandacht voor ontbinding, vervanging, prijsvermindering, ook afgezet tegenover nietigverklaring
  • Op welke wijzen kan een partij een eind stellen aan het contract en wat zijn de gevolgen ervan (met een vergelijking)?
  • Welke nieuwe sancties zijn er? Bijzondere aandacht voor anticipatory breach en prijsvermindering
  • Is er iets veranderd op het vlak van de schadevergoeding/herstel?
  • Zijn er wijzigingen op het vlak van ingebrekestellingen van schuldenaar of schuldeiser?
  • Wat brengt dat zoal mee op het vlak van contractuele clausules inzake sancties?
  • Is de rol van de goede trouw terzake gewijzigd?

Link voor registratie en informatie