fbpx

Dirk Clarysse

Vennoot

Zijn carrière kende het startschot in 2000. Na een ruime ervaring als medewerker en vennoot bij twee grotere advocatenkantoren, richtte hij in 2010 Bright op. Per 1 september 2022 is hij vervolgens met Bright toegetreden tot Philippe & Partners.

Dirk is ingeschreven aan de Balies West-Vlaanderen en Brussel Nederlandstalig. Hij legt zich voornamelijk toe op commerciële contracten en geschillen, vennootschappen, fusies en overnames, en aannemingen en vastgoed. Daarnaast zetelt hij in enkele bestuursraden en adviesraden, en is hij semiprofessioneel actief in de vastgoedsector.

Sectoren 

Commerciële contracten: uitwerken verkoopnetwerken; redactie van en geschillen omtrent agentuur- en distributiecontracten, licentie- en fabricagecontracten, managementcontracten en andere vormen van professionele samenwerking (nationaal en internationaal), edm.

Vennootschappen en M&A: adviesverlening en begeleiding bij de oprichting van vennootschappen, bij fusies, overnames (aandelen en handelsfonds) en manage-ment-buy-outs, bij conflicten tussen aandeelhouders en/of bestuurders en aansprakelijkheidsissues, edm. inclusief procedures.

Aanneming en vastgoed: redactie van en geschillen omtrent aannemings- en architectenovereenkomsten, aansprakelijkheidsdossiers, edm. evenzeer als adviesverlening en begeleiding bij transacties en geschillen inzake verkoop en verhuur van onroerende goederen, bouwpromotie, edm.

Opleiding

 • Licentiaat rechten (KU Leuven)

Activiteiten

Bij de balie

 • 2022 - tot op heden  : Partner bij Philippe and Partners
 • 2022 - tot op heden  : Advocaat aan de Nederlandstalige balie te Brussel
 • 2010 - tot op heden  : Partner bij Bright Advocaten
 • 2000 - tot op heden  : Advocaat aan de balie van West-Vlaanderen

Buiten de balie

 • Adviseur franchise.be

  Sinds een drietal jaar is Dirk een aanspreekpunt voor leden van franchise.be, een structuur die instaat voor advies en bijstand aan veelal franchisegevers of toekomstige franchisegevers, soms ook franchisenemers (zie www.franchise.be/diensten-en-raadgeving). Zijn tussenkomst kan gaan van het adviseren over bestaande lopende structuren en contracten, tot het juridisch uitwerken van contracten en voorwaarden voor de opstart van volledig nieuw franchiseconcept. Ook vragen over structuren als distributie en handelsagentuur kunnen in die context aan bod komen.

   

 • Adviseur Start & Go project POM

  Via een gunningsdossier is Dirk sinds medio 2021 en voor een termijn van 3 jaar benoemd als juridisch adviseur voor het Start & Go project van de Provincie West-Vlaanderen (POM; zie www.startandgo.be). Het project stelt materiële ondersteuning (vnl. infrastructuur) en advies ter beschikking aan start-ups en scale-ups.

   

 • Diverse mandaten

  Naast zijn functie als advocaat en vennoot van het kantoor, maakt Dirk deel uit van een aantal bestuursraden en adviesraden, hij zijn kennis van het recht in een praktijkomgeving tot nut laat komen. Hij is ook nog semiprofessioneel actief in de vastgoedsector.

Publicaties

 • 19/12/2022 Dirk CLARYSSE, Charlotte ROMAEN , De overdracht van het familiebedrijf in niet-familiale sfeer, in S. SEYNS en D. CLARYSSE (eds.), Het (familie)bedrijf & de overdracht, Intersentia, 2020, 9-35 (co-auteur) & 153p. (co-editor)
Votre secteur d'activité,
notre savoir-faire.
Nos compétences dans votre secteur