fbpx

Fiscaliteit, successie en huwelijksplanning

Onze fiscale afdeling bestaat uit ervaren advocaten en biedt een breed scala aan hoogwaardige juridische diensten aan nationale en internationale cliënten.

Ze houdt zich zowel bezig met fiscaal advies (1) als met geschillen (2).

1. Fiscaal advies:

Onze advocaten begeleiden particulieren en bedrijven bij het vinden van pragmatische oplossingen voor de optimalisatie van de fiscale behandeling van de transacties die zij willen uitvoeren.

De behandelde onderwerpen bestrijken het hele scala van fiscaliteit (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, EBA/ fiscale regularisatie, etc.).

Er wordt bijzondere nadruk gelegd op vermogens- en successieplanning (met name het verkrijgen van rulings), alsook op verzekeringsfiscaliteit, in samenwerking met onze afdeling ‘Vermogensrecht’ voor civielrechtelijke aspecten.

Ons team verbindt zich ertoe om de uitdagingen van elke situatie te begrijpen om zo het beste advies te kunnen geven.

Onze expertise strekt zich ook uit tot het internationaal fiscaal recht, in het bijzonder tot Belgisch-Luxemburgse situaties.

Voor complexe zaken, met name voor grensoverschrijdende economische handelingen, helpen wij u bij de implementatie van een globale oplossing en bij het uitwerken van juridische mechanismen die u in staat stellen om uw globale fiscaliteit te optimaliseren, in overeenstemming met de nationale wetgeving en de internationale normen (bv. tegen misbruik, verrekenprijzen, etc.).

2. Fiscale geschillen:

De afdeling ‘Fiscaliteit’ staat de belastingplichtige (natuurlijke of rechtspersoon) bij in alle stadia van de procedure: fiscale controle, het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen van de belastingadministratie, het opstellen van administratieve klachten, gerechtelijke procedures, verzet tegen inbeslagnames, etc.

Onze advocaten hebben ruime ervaring voor alle rechtbanken en tribunalen.

Ons team zet zich in om, in volledige overeenstemming met de belastingplichtige, een globale strategie te ontwikkelen om zijn of haar belangen te verdedigen.

Onze advocaten gespecialiseerd in deze expertise :