fbpx

Publiekrecht en overheidsopdrachten

Ons kantoor adviseert bedrijven, particulieren en overheden in verschillende aspecten van het staats- en bestuursrecht.

Ons team biedt advies en beheer voor geschillen aan het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde, zowel als eisende als verwerende partij.

Onze advocaten analyseren de verschillende kwesties telkens op een zo volledig mogelijke manier om het meeste geschikte advies te kunnen verstrekken.

Op die manier wil het team een globaal inzicht krijgen in elke situatie en profiteert het van de complementariteit van de expertises van elk van zijn leden.

In het kader van overheidsopdrachten omvat deze algemene aanpak zowel bijstand bij de voorbereiding van aanbestedingen als eventuele geschillen, met inbegrip van de selectie- en gunningsprocedure.

De expertise van het kantoor richt zich voornamelijk op het Belgische recht, dat in vele opzichten verbonden is met het Europese recht, en zich in sectoren zoals energie ook uitstrekt tot het Luxemburgse recht.

 

 

Onze advocaten gespecialiseerd in deze expertise :