fbpx

Verzekering en aansprakelijkheid

De advocaten van onze afdeling zijn specialisten op het gebied van verzekeringen en aansprakelijkheid, met een uitzonderlijke expertise in het Belgische en Luxemburgse recht en in alle aspecten van grensoverschrijdende verzekerings- en bemiddelingsactiviteiten.

Onze afdeling is in staat om aan alle specifieke en gespecialiseerde behoeften van verzekeraars en tussenpersonen te voldoen.

De afdeling is niet alleen actief in alle gerechtelijke arrondissementen van België en Luxemburg met advies en diensten, ze kan ook bogen op netwerken van internationale professionals.

Onze advocaten beschikken over ruime ervaring die wordt verrijkt door hun bevoorrechte contacten met actoren in de sector, met name dankzij talrijke outsourcings naar de juridische of compliance-afdelingen van de verzekeringsmaatschappijen.

Ze zijn auteur van wetenschappelijke publicaties in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en spreken regelmatig op conferenties in België en Luxemburg.

Wij bieden een hoge mate van expertise in de behandeling van alle zaken omtrent het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Dit zowel voor het Belgische als het Luxemburgse recht, met bijzondere aandacht voor aspecten in verband met grensoverschrijdende transacties en het vrij verrichten van diensten.

Onze verzekerings- en aansprakelijkheidsafdeling beschikt over een uitgebreide expertise in het opstellen van diverse contractuele documenten die de relaties tussen de verschillende spelers in de verzekeringswereld regelen. Daarnaast biedt ze ondersteuning aan deze actoren voor de uitdagingen die de toepassing van de wetgeving inzake controle, compliance en regelgeving met zich meebrengt.

Onze advocaten bieden advies en procederen ook over verzekeringen en aansprakelijkheid.

Enkele voorbeelden illustreren onze actiedomeinen, met name op het gebied van levens- en beleggingsverzekeringen (tak 21, tak 23, speciale fondsen, gespecialiseerde verzekeringsfondsen), BOAR, particuliere ziektekostenverzekeringen, groepsverzekeringen, krediet- en borgtochtverzekeringen, D&O-verzekeringen, bouw/architecten, herverzekering en medeverzekeringen:

 • Regels met betrekking tot de distributie van verzekeringsproducten (AssurMiFID, PRIIPS, IDD, e-commerce, digitalisering, FinTec, privacy, gezamenlijke aanbiedingen, etc.);
 • Erkenningsvoorwaarden met betrekking tot verzekeringstakken;
 • Herstructureringen (overdracht van verzekeringsportefeuilles, liquidatie, run-off, etc.);
 • Relaties tussen verzekeraars – verzekeringstussenpersonen (contracten, commissies, beroepsregels van de sector, etc.);
 • Beroepsgeheim van verzekeraars en tussenpersonen naar
 • Luxemburgs recht;
 • Opstelling en conformiteitsanalyse van algemene verzekeringsvoorwaarden (sign-off);
 • Advies over de dekking van een schadegeval;
 • Fraude;
 • Geschillenprocedures (hoven en rechtbanken, arbitrage);
 • Follow-up van expertises;
 • Fiscaliteit van verzekeringspremies en -uitkeringen.

En inzake aansprakelijkheid:

 • Juridisch advies over contractueel risicobeheer (aansprakelijkheidsbeperkende clausules, garantieclausules, adequate verzekeringsdekking);
 • Beroepsaansprakelijkheid (artsen, accountants, revisoren, juristen, etc.);
 • Bancaire aansprakelijkheid;
 • Productaansprakelijkheid;
 • Nucleaire aansprakelijkheid;
 • Arbeidsongevallen;
 • Beoordeling van lichamelijk letsel;
 • Wegverkeer.

Onze advocaten gespecialiseerd in deze expertise :