fbpx

Regionaal seminarie Philippe & Partners – Contractvoorwaarden : tips & tricks – 21 september 2023

Philippe & Partners coorganiseert samen met de IBJ (Instituut voor Bedrijfsjuristen) het regionaal seminarie « contractvoorwaarden: tips & tricks » in Bellegem. De conferentie vindt plaats op donderdag 21 september om 11.45 uur.

Tijdens dit seminarie met contractvoorwaarden als thema komen volgende zaken aan bod:

  • Het verschil tussen factuur- en contractvoorwaarden en wat waar in op te nemen;
  • De draagwijdte en afdwingbaar van factuurvoorwaarden
  • De verhouling verkoopvoorwaarden t.a.v. aankoopvoorwaarden klant
  • Vaak vergeten clausules over vb. IE, ontbinding, etc.
  • Zin van een arbitrageclausule; pro’s en contra’s
  • Wat met een boetebeding voor laattijdige levering?
  • De keuze van het toepasselijke recht

Gelieve te noteren dat deze vergadering enkel op locatie zal plaatsvinden en niet toegankelijk zal zijn via streaming.

Activiteiten op locatie brengen voor het IBJ kosten met zich mee per ingeschreven persoon (met name voor de catering) Het aantal inschrijvingen is beperkt om de capaciteit van de vergaderzaal te respecteren. Daarom verzoeken wij u, voor zover mogelijk, ons vooraf te informeren indien u door omstandigheden genoodzaakt bent uw deelname te annuleren.

 

SPREKERS : Dirk CLARYSSE

ADRES : Brouwerij Omer Vander Ghinste , Brouwtorenstraat 5, 8510 BELLEGEM

TAAL :  Nederlands

PUNTEN VOORTGEZETTE OPLEIDING : 2 punten