fbpx

[14/09/12] Het nieuw Europees kooprecht gewikt en gewogen

De decennialange zoektocht naar een Europees contractenrecht heeft tot een tastbaar initiatief geleid.

De Europese Commissie heeft een verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht voorgesteld, dat is opgezet voor grensoverschrijdende transacties in zowel B2B als B2C context. Het is een optioneel instrument dat door partijen kan, maar niet moet worden gekozen.

De kernvraag is dan ook in welke mate de nieuwe regels daadwerkelijk efficiënter zijn dan het reeds bestaande kader en of KMO's, grote ondernemingen en consumenten zullen kiezen voor deze regels in plaats van het Belgische gemeen kooprecht, de regels inzake consumentenkoop of het Weens Koopverdrag.

Gelet op het belang van het kooprecht in onze samenleving beoogt de studiedag het voorgestelde nieuwe regelgevend kader aan een grondige en kritische analyse te onderwerpen.Het einddoel is te weten wat, vanuit Belgisch rechtelijk perspectief, de voor- en nadelen van een gemeenschappelijk Europees kooprecht zijn en welke verbeteringen er aan de huidige tekst zouden kunnen worden aangebracht.

16.45u Verjaring en imprevisieleer Prof. dr. D. Philippe, buitengewoon hoogleraar UCL en ICHEC, advocaat te Brussel

Centrum voor Verbintenissenrecht UGent i.s.m. BuCo VUB Het nieuw Europees kooprecht

Vrijdag 14 september 2012

UGent – auditorium NB IUniversiteitstraat 4, 9000 Gent

Link: http://www.intersentia.be/docs/drieluik%20Folder%20Kooprecht.pdf