fbpx

Uw sector, onze knowhow

Uw binnen- en buitenlandse activiteiten vereisen een advocaat die dicht bij uw onderneming staat en een kantoor dat een “full service” juridische begeleiding biedt.

De persoon die de vraag stelt, is minsten even belangrijk als de vraag zelf. Onze juridische knowhow komt pas volledig tot zijn recht als we ook uw activiteiten kennen. 

Daarom richten wij ons op de noden en behoeften van ondernemingen inzake bedrijfsrecht, zowel op het vlak van adviesverlening als geschillenbeslechting.  

Sectoren

Onze aanpak voor uw activiteiten is allesomvattend: uw onderneming, haar werking, de naleving van de regels en normen, de interne verhoudingen en de verhoudingen met derden (klanten, verdelers en partners, concurrenten of autoriteiten). Velen onder ons hebben in-house ervaring bij onze klanten, wat een beter inzicht verschaft in het reilen en zeilen van de onderneming.

Nog meer dan de juridische regels hebben we een diepgaande kennis van de volgende economische en professionele sectoren: