fbpx

Cijferberoepen

Boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren en andere fiscale adviseurs worden dagelijks ingezet om talrijke en uiteenlopende zaken in technische materie of zelfs nichegebieden te behandelen.

Geconfronteerd met een voortdurend uitbreidende wetgeving en een steeds delicater beheer, verstrekt onze afdeling ‘Fiscaliteit’ haar diensten aan tal van professionals in cijferberoepen om hen te ondersteunen in de uitmuntendheid van hun advies dat ze hun klanten aanbieden en om de belastingplichtigen waarmee ze werken te verdedigen, zowel voor de belastingdienst als voor de rechtbank.

In deze context kiezen de spelers in de sector voor PHILIPPE & PARTNERS, met name om:

  • te antwoorden op correspondentie van de belastingdienst (verzoeken om inlichtingen, kennisgevingen van rectificatie, etc.) en administratieve klachten in te dienen;
  • de belastingplichtige te verdedigen voor de hoven en rechtbanken;
  • deel te nemen aan een fiscale controle om ervoor te zorgen dat de rechten van de belastingplichtige worden geëerbiedigd;
  • een rulingsaanvraag in te dienen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen;
  • zich te buigen over de minst belaste fiscale weg van een overwogen verrichting;
  • de vermogensplanning van de belastingplichtige te organiseren.

Om de verschillende mandatarissen en hun cliënten een allesomvattende dienstverlening aan te bieden die aangepast is aan hun behoeften, beschikken onze advocaten over specifieke expertise op fiscaal gebied, ook in een internationale context en met name wat betreft alle Belgisch-Luxemburgse situaties.

Onze advocaten gespecialiseerd in deze sector