fbpx

Privacy en gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens is een zaak die intrinsiek verbonden is met alle aspecten van de werking van een onderneming.
Het bevindt zich op het kruispunt tussen enerzijds de technische, IT- en bedrijfsbeheeraspecten, en anderzijds de specifieke regels voor elke economische sector (verzekeringen, banken, energie, kansspelen, etc.).

Dit interdisciplinaire karakter is het uitgangspunt voor elke interventie die wij voor u uitvoeren met betrekking tot de bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens. Onze prioriteit is om u concrete en praktische oplossingen aan te bieden die de verschillende metiers van uw bedrijf kunnen hanteren en ondersteunen.

Onze afdeling ‘Privacy en gegevensbescherming’ biedt u in het bijzonder de volgende diensten aan:

  • interne audit van uw onderneming en ontwikkeling van een compliance-actieplan met het oog op de inwerkingtreding van de algemene gegevensbeschermingsvoorschriften (‘AVG’ / ‘GDPR’) in mei 2018;
  • ontwikkeling van procedures voor het beheer van tekortkomingen en gegevensinbreuken;
  • ondersteuning in geval van een onderzoek door de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit;
  • integratie van de bescherming van persoonsgegevens in een specifiek project;
  • herziening, aanpassing en validering van de contractuele documentatie met betrekking tot de privacy (algemene verkoopvoorwaarden, algemene gebruiksvoorwaarden, arbeidsovereenkomst, onderaannemingsovereenkomst, privacybeleid, etc.);
  • organisatie van interne opleidingen in het bedrijf om ervoor te zorgen dat de verschillende metiers zich bewust zijn van de uitdagingen inzake de bescherming van persoonsgegevens;
  • omkadering voor de functionaris voor gegevensbescherming of organisatie van de uitbesteding van de functie;
  • doorgifte van gegevens aan derde landen.

 

Onze advocaten gespecialiseerd in deze expertise :