fbpx

Octrooien, merken en industriële eigendom

Innovatie en technische en commerciële uitvindingen vergen vaak aanzienlijke menselijke en financiële investeringen. De advocaten van de afdeling ‘Octrooien, merken, tekeningen en modellen’ van PHILIPPE & PARTNERS maken gebruik van alle nodige juridische middelen om het verlies ervan te voorkomen.

Zij hebben een erkende kennis van de specifieke nationale en internationale regels inzake industriële eigendom en mededinging.

Ze zijn specialist in het Belgische en Europese recht inzake uitvindingsoctrooien, merken en tekeningen modellen van nijverheid in de Europese Unie en de Benelux.

Hun dagelijkse werkterrein strekt zich uit over het Belgische en Europese recht inzake economische mededinging en marktpraktijken.

Onze afdeling kan voldoen aan alle specifieke en gespecialiseerde behoeften van bedrijven, ingenieurs, technici, marketingspecialisten of industrieel ontwerpers.

Ze adviseert en beheert geschillen voor alle rechtbanken van de Europese Unie en de Benelux, alsook voor de Belgische en Luxemburgse rechtbanken. Voor andere nationale rechtbanken met bevoegdheid op dit gebied, kan ze een beroep doen op de hulp van netwerken van internationale deskundigen.

Zij zijn auteur van wetenschappelijke publicaties inzake industrieel en commercieel eigendomsrecht en spreken regelmatig op conferenties in België en in het buitenland.

Onze afdeling ‘Octrooien, merken, tekeningen en modellen’ beschikt over specifieke expertise in het opstellen van diverse contractuele documenten die de relaties tussen financiers, bedrijven, onderzoekers en uitvinders beheersen.

De ervaring van onze advocaten op het gebied van mededingingsgeschillen, namaak en inning van royalty’s stelt hen in een bevoorrechte positie om hen te adviseren en bij te staan bij de opstelling van contracten voor de valorisatie en exploitatie van de verschillende monopolierechten in industriële en commerciële aangelegenheden.

Enkele voorbeelden ter illustratie van onze werkgebieden:

 • Onderhandelen en opstellen van octrooilicentieovereenkomsten;
  Onderhandelen en opstellen van contracten voor onderzoek en ontwikkeling;
 • Onderhandelen en opstellen van contracten voor technologie- en kennisoverdracht;
 • Geschillen binnen de Benelux en de Europese Unie inzake de inschrijving van merken;
 • Gerechtelijke geschillen over de geldigheid van merken in de Benelux of de Europese Unie;
 • Gerechtelijke geschillen over de geldigheid van Europese octrooien;
 • Administratieve en gerechtelijke geschillen met betrekking tot het mededingingsrecht;
 • Civiele en strafrechtelijke vorderingen wegens inbreuk op octrooien, tekeningen en modellen of handelsmerken;
 • Inbeslagnameprocedures inzake namaak;
 • Procedure voor de beëindiging van praktijken strijdig met de marktpraktijken;
 • Follow-up van expertises;
 • Fiscaliteit van royalty’s en andere vergoedingen uit industriële eigendomsrechten.

Onze advocaten gespecialiseerd in deze expertise :