fbpx

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Onze afdeling ‘Arbeidsrecht’ bestaat uit ervaren advocaten en biedt een ruim aanbod van hoogwaardige juridische diensten aan nationale en internationale cliënten op het vlak van arbeidsrecht (individuele en collectieve arbeidsbetrekkingen), sociaal zekerheidsrecht (Belgisch en buitenlands) en sociaal strafrecht.

Ze is zowel actief op het gebied van advies (1) als het voeren van procedures voor de arbeidsrechtbanken (2).

1. Advies inzake arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Onze advocaten helpen particulieren en bedrijven bij het vinden van passende oplossingen die hen in staat stellen om te anticiperen op geschillen en te voldoen aan de voortdurend veranderende wet- en regelgeving.

De aan hen toevertrouwde taken omvatten het volgende:

  • Het opstellen of herzien van arbeidsovereenkomsten, met inbegrip van arbeidsovereenkomsten met een internationale dimensie;
  • Het opstellen of herzien van arbeidsreglementen;
  • Regeling om het welzijn op het werk te garanderen en intimidatie te bestrijden;
  • Due diligence;

Ons team verbindt zich ertoe om de uitdagingen van elke situatie te begrijpen om zo het beste advies te kunnen geven.

2. Geschillen voor de arbeids- en socialezekerheidsrechtbanken

De afdeling ‘Arbeidsrecht’ staat cliënten bij in alle procedures die door een contractant (werkgever/werknemer) of door een openbare en/of gerechtelijke instantie (arbeidsauditoraat, arbeidsinspectie, inspectie van de RSZ, etc.) worden ingeleid.

Ons kantoor geeft de voorkeur aan onderhandeling en bemiddeling wanneer haar cliënten een snel en bevredigend resultaat nastreven.

De advocaten van ons kantoor hebben een ruime ervaring in geschillen en procedures op het gebied van arbeid en sociale zekerheid. Zij pleiten regelmatig voor de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven alsook voor de correctionele kamers die zich bezighouden met misdrijven van sociaal strafrecht.

Ons team zet zich in om, in volledige overeenstemming met zijn cliënten, een globale strategie te ontwikkelen om hun belangen te verdedigen.

Onze advocaten gespecialiseerd in deze expertise :