fbpx

Contracten en commerciële relaties

De afdeling ‘Contractenrecht’ bestaat uit een team van advocaten dat academische expertise in het Belgische en internationale contractenrecht combineert met een solide commerciële praktijk voor een brede waaier van cliënten.

Ons team kan voldoen aan uw specifieke en gespecialiseerde behoeften bij uiteenlopende nationale en internationale contracten in het Frans, Nederlands, Engels en Duits, in alle gerechtelijke arrondissementen van België en Luxemburg.

Philippe & Partners biedt een volledige en op maat gemaakte commerciële juridische dienstverlening aan, inclusief advies, overleg, onderhandeling en het opstellen van contracten.

In het kader van elk commercieel geschil komt ons team aan uw verwachtingen tegemoet door zijn praktijk, kennis en expertise toe te passen om uw rechten en belangen te verdedigen.

Ons team minimaliseert risico’s door uw contractuele positie te versterken in overeenstemming met de regels van het dwingend recht en het Europees recht, en staat u bij vanaf de precontentieuze fase tot en met het verkrijgen en de uitvoering van een gerechtelijke beslissing.

Het kantoor beschikt over expertise in een brede waaier van Belgische en internationale contracten: dienstencontracten, overeenkomsten met betrekking tot vastgoed (verhuur, handelshuur, mede-eigendom en onverdeeldheid), verkoop- en leveringscontracten, werken en bouw, aanneming, distributie, overeenkomsten inzake intellectuele eigendomsrechten, joint ventures en andere samenwerkingsvormen, raamovereenkomsten, overdracht van aandelen, bedrijfsstatuten, aandeelhoudersovereenkomsten, productiecontracten, waarborgen (panden, hypotheken, garanties op eerste aanvraag, documentair krediet, trust).

Ons team staat u bij tijdens alle fasen van het contract, aangepast aan de activiteiten, prioriteiten en parameters en aan de betrokkenen:

  • Opstellen van aangepaste algemene voorwaarden voor de aankoop/verkoop van producten en dienstverlening;
  • Onderhandelen en opstellen van het contract en de clausules (schadevergoeding, niet-naleving van termijnen, waarborgen, beperking of vrijstelling van aansprakelijkheid, beëindiging, ontbinding, vertrouwelijkheid, niet-concurrentiebeding, toepasselijk recht, overmacht, bepalingen die voorzien in minnelijke schikking van geschillen, best efforts, verklaringen en garanties, hardship, Incoterms, etc.);
  • Contractbreuk, niet-betaling van facturen, geschillenbeslechting, commerciële geschillen of geschillen tussen vennoten;
  • Interpretatie en reikwijdte van contractuele verplichtingen;
  • Overdracht van het contract, wijziging van de omstandigheden;
  • Compliance en aanpassing aan de Belgische, Europese en internationale wetswijzigingen (GDPR, hervorming van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen, aspecten van het sociaal recht);
  • Einde van de overeenkomst (opzegging, ontbinding, beëindiging, etc.).

De afdeling ‘Contractenrecht’ werkt nauw samen met de andere afdelingen van ons kantoor, waardoor wij u van begin tot einde kunnen bijstaan bij grote Belgische of internationale projecten (Europa, Noord-Amerika, Afrika, Midden-Oosten).

Onze advocaten gespecialiseerd in deze expertise :