fbpx

Invordering van schuldvorderingen

Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring met het innen van schuldvorderingen, zowel voor kleine en middelgrote ondernemingen als voor grote groepen.

Elke advocaat is opgeleid in de beste methoden om tot een effectieve invordering te komen.

Op proactieve wijze, in nauwe samenwerking met de cliënt en alle actoren inzake invordering, met name de gerechtsdeurwaarders, heeft ons kantoor een concept ontwikkeld dat het mogelijk maakt om niet-betwiste (boedel)schulden van gering belang zo goed mogelijk in te vorderen tegen een strikt beheerste kostprijs, door de nadruk te leggen op de minnelijke invordering.

De grondige kennis van de procedure, en in het bijzonder van de conservatoire procedures (inbeslagnames), maakt het ook mogelijk om de belangen van cliënten te beschermen tegen frauduleuze handelingen van onwillige schuldenaars en om de insolventie van de schuldenaar zo veel mogelijk te vermijden.

Wij zijn altijd bijzonder alert op het financiële rendement van onze tussenkomst en zorgen ervoor dat we in geval van een gerechtelijke procedure alle juridische middelen gebruiken om het proces te versnellen.

Wij verzorgen de invordering van internationale schulden, met name op basis van Europese regelgeving die de procedure binnen de Europese Unie versnelt.

Afhankelijk van de eigenschappen van de vorderingen, de omvang ervan en van de betwistingen, zijn er verschillende facturatieformules mogelijk.

 

Onze advocaten gespecialiseerd in deze expertise :