fbpx

Auteursrechten, rechten van componisten en uitvoerende kunstenaars

Instaan voor de juridische bescherming van auteurs in de literaire en artistieke sector is de expertise van de afdeling ‘Auteursrechten, rechten van componisten en uitvoerende kunstenaars’ van PHILIPPE & PARTNERS.

Ze hebben een erkende kennis van de specifieke Belgische en internationale regels die van toepassing zijn op het gebied van artistieke schepping, van beeldende kunsten tot muziek, theater en cinematografie.

Als specialisten in intellectueel eigendomsrecht strekt hun erkende expertise in Europees recht zich ook uit tot de specifiekere regels van het Belgische, Luxemburgse en Franse recht die zij dagelijks toepassen.
Door nauwe en regelmatige contacten met Spaanse, Italiaanse en Nederlandse advocaten gespecialiseerd deze materie, kunnen zij de cliënten van PHILIPPE & PARTNERS advies en bijstand op hoog niveau verlenen in alle gevallen waarbij deze verschillende landen betrokken zijn.

Onze afdeling kan voldoen aan alle specifieke en gespecialiseerde behoeften van schrijvers, muzikanten, filmmakers en beeldend kunstenaars.

Ze verleent niet alleen advies en diensten voor het beheer van geschillen, onder meer voor alle communautaire rechtbanken, België, Luxemburg en Frankrijk, maar kan ook rekenen op haar internationale netwerken van deskundigen.

Onze advocaten beschikken over ruime ervaring die wordt verrijkt door hun bevoorrechte contacten met actoren in de sector, met name dankzij hun hoedanigheid van adviseur van de auteursverenigingen.

Ze zijn auteur van wetenschappelijke publicaties op het gebied van het literair en artistiek eigendomsrecht en spreken regelmatig op conferenties in België en in het buitenland.

Onze afdeling ‘Auteursrechten’ beschikt over een uitgebreide expertise in de voorbereiding van diverse contractuele documenten die de relaties tussen de verschillende spelers in de wereld van de uitgeverij, cultuur en entertainment beheersen.

De ervaring van onze advocaten op het gebied van geschillen inzake namaak en de inning van auteursrechten stelt hen in een bevoorrechte positie om advies en bijstand te verlenen bij het opstellen van contracten voor de valorisatie en exploitatie van de rechten van makers.

Enkele voorbeelden ter illustratie van onze werkgebieden:

 • Onderhandelen en opstellen van contracten voor de uitgave van literaire en muzikale werken;
 • Onderhandelen en opstellen van contracten voor de ontwikkeling en exploitatie van audiovisuele en multimediale werken;
 • Onderhandelen en opstellen van tentoonstellings- en vertegenwoordigingscontracten;
 • Auteur-componistenrelaties en verenigingen van auteurs en uitgevers;
 • Procedures om het oorspronkelijk karakter van literaire en muzikale scheppingen aan te tonen;
 • Conformiteitsanalyse van de voorwaarden voor het collectieve beheer van geldelijke rechten;
 • Advies over het inbreukmakende karakter van een muzikaal werk of een uitvoering;
 • Civiele en strafrechtelijke vorderingen wegens namaak;
 • Beëindigings- en inbeslagnameprocedures voor de bestrijding van namaak;
 • Follow-up van expertises;
 • Fiscaliteit met betrekking tot auteursrechten en andere exploitatievergoedingen.

Onze advocaten gespecialiseerd in deze expertise :