fbpx

Informatica en nieuwe technologieën

De technologische revoluties in verband met de digitalisering en big data hebben een diepgaand effect op de meeste vakgebieden. Dit heeft niet alleen betrekking op IT- en ICT-technici, maar ook iedereen in een vrije, intellectuele, industriële of commerciële beroepsactiviteit. Een gepast juridisch kader voor hun onderlinge betrekkingen is van essentieel belang om de veiligheid en de harmonieuze ontwikkeling van hun relaties te waarborgen.

Onze afdeling ‘Informatica en nieuwe technologieën’ biedt niet alleen bijstand aan professionals op het gebied van softwareprogrammering en –ontwikkeling, softwarebureaus en uitgevers van softwarepakketten, maar ook hun klanten bij de ontwikkeling en implementatie van de juridische instrumenten die nodig zijn om hun respectieve rechten in evenwicht te brengen.

De advocaten van de afdeling zetten alle nodige juridische middelen in om conflicten te voorkomen, misbruiken te verhelpen en in het algemeen de rechtszekerheid op deze gebieden te waarborgen.

Zij hebben een diepgaande kennis van de nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving op het gebied van geavanceerde informatie- en communicatietechnologieën.

Ze beschikken over erkende expertise als specialisten in het informatica-, internet-, media– en privacyrecht.

Onze afdeling kan voldoen aan alle gespecialiseerde en specifieke behoeften van IT-dienstverlenings- en -ontwikkelingsbedrijven, analisten-programmeurs, software-uitgevers en consumenten van digitale producten.

Ze verleent advies en diensten voor het beheer van geschillen in België, Luxemburg en Frankrijk. Voor andere nationale rechtbanken met bevoegdheid op dit gebied, kan ze een beroep doen op de hulp van netwerken van internationale deskundigen.

Om ontwikkelaars in de hightechsector en hun klanten de alomvattende service te bieden die essentieel is in dit vakgebied, beschikken onze advocaten over een specialistische expertise in de verschillende administratieve, civiele en strafrechtelijke procedures, het recht inzake informatica, internet, telecommunicatie en online marktpraktijken net als vele andere rechtsgebieden.

Zij zijn auteur van wetenschappelijke publicaties op het gebied van informaticarecht en informatie- en communicatietechnologie en spreken regelmatig op conferenties in binnen- en buitenland.

Onze afdeling ‘Informatica- en ICT-recht’ beschikt over een uitgebreide expertise in het opstellen van diverse contractuele documenten die de relaties beheersen tussen IT- en internettechnici, software-uitgeverijen, andere professionals en consumenten die deze geavanceerde technologieën gebruiken.

Door de ervaring van onze advocaten op het gebied van geschillen omtrent softwarevervalsing beschikken ze over een bevoorrechte positie om advies en bijstand te verlenen bij het opstellen van contracten voor de verbetering en exploitatie van de rechten van softwareproductontwikkelaars.

Enkele voorbeelden ter illustratie van onze werkgebieden:

 • Onderhandelen en opstellen van softwaregebruiksovereenkomsten;
 • Onderhandelen en opstellen van IT-ontwikkelingscontracten op maat;
 • Onderhandelen en opstellen van contracten voor de overdracht van broncode;
 • Opstellen van de toepasselijke voorwaarden voor onlinehandel;
 • Geschillen inzake domeinnamen en websites;
 • Geschillen inzake onrechtmatige data-extractie uit databanken;
 • Civiele en strafrechtelijke procedures in verband met piraterij en hacking;
 • Inbeslagnameprocedures inzake namaak;
 • Beëindigingsprocedure;
 • Follow-up van expertises;
 • Belastingheffing op royalty’s en andere vergoedingen van softwareontwikkelaars.

Onze advocaten gespecialiseerd in deze expertise :