fbpx

Energierecht

De advocaten in onze afdeling zijn specialisten in het energierecht (met een focus op elektriciteit en gas), met een uitzonderlijke expertise in Belgisch recht, Luxemburgs recht en alle aspecten van grensoverschrijdende activiteiten.

Onze afdeling kan voldoen aan alle specifieke en gespecialiseerde behoeften van de spelers op de energiemarkt.

De afdeling is niet alleen actief in alle gerechtelijke arrondissementen van België en Luxemburg met advies en diensten, ze kan ook bogen op netwerken van internationale professionals.

Onze advocaten profiteren van een ervaring die wordt verrijkt door hun bevoorrechte contacten met de spelers in de sector, in het bijzonder door de talrijke uitbestedingen binnen de juridische diensten van actoren in de markt.

Wij bieden een hoge mate van expertise in de behandeling van alle zaken omtrent het energierecht. Dit zowel voor het Belgische als het Luxemburgse recht, met bijzondere aandacht voor aspecten in verband met het Europese recht en de interacties tussen de verschillende marktdeelnemers.

Onze afdeling ‘Energie’ beschikt over een uitgebreide expertise in de voorbereiding van de verschillende contractuele documenten die de relaties tussen de verschillende actoren regelen, met inbegrip van de elementen van vergelijkend recht.

Onze advocaten adviseren en procederen in energiezaken.

De kracht van deze afdeling is haar vermogen om geschikt advies te bieden in de verschillende rechtsgebieden dankzij de interactie met de andere afdelingen van het kantoor. Het kantoor beschikt immers met name, maar niet alleen, over diepgaande ervaring in de volgende gebieden:

  • Internationaal contractenrecht: aankoop en verkoop van energie (producenten-consumenten, traders, internetverkoop, etc.); vervoer en distributie van elektriciteit, gas en olie; bouw van elektriciteitscentrales; handel in nucleair materiaal; vervoer en verwerking van splijtstoffen;
  • Vennootschaps- en verenigingsrecht: oprichting van dochterondernemingen en filialen; vergunningen; beroepsverenigingen en (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk;
  • Publiekrecht: relaties met overheden en regelgevers;
  • Europees recht: mededingingsrecht; overheidssteun; netcodes;
  • Bijstand in gerechtelijke procedures alsook alternatieve geschillenbeslechting (arbitrage, sectorspecifieke arbitragekamers, etc.);
  • Aansprakelijkheid en verzekeringen: schade aan productie-, transport- en distributiefaciliteiten; stroomonderbrekingen / ‘black-out’; nucleaire aansprakelijkheid;
  • IP/IT: interne processen; IT-dienstverleningsovereenkomsten.

Onze advocaten gespecialiseerd in deze expertise :